098/563-491 | 034/493-096 info@a-plan.hr

Nadzor

Pod obavljanjem poslova stručnog nadzora građenja podrazumijeva se obavljanje svih poslova kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a obavlja ga nadzorni inženjer. Vršimo uslugu nadzora za izvođenje radova na građevinama visokogradnje, niskogradnje, industrijskih građevina i kulturnih dobara.

Pri vršenju nadzora, uz savjetovanje investitora, osiguravamo građenje sukladno odobrenoj dozvoli, kvalitetno i u željenom roku pri čemu aktivno sudjelujemo u iznalaženju tehničkih rješenja pri gradnji.

Zakon o gradnji, NN 153/13

Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13

Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13

Kontaktirajte nas za dodatne informacije o uslugama nadzora